Realizujeme systémy suché výstavby jak pro realizační firmy, tak i pro konečné odběratele. Provádíme sádrokartonové příčky, podhledy, předsazené a šachtové stěny, podkroví, obklady, suché podlahy, samostatné požární předěly apod. Dále zavěšené kazetové podhledy, akustické stěnové systémy a další akustické konstrukce.
Bezplatné odborné konzultace a cenové nabídky jsou u nás samozřejmostí. Jsme oprávněni na základě příslušných certifikátů provádět i požárně odolné konstrukce.

Reference:

Učebny VŠE Praha, fakulta managementu J. Hradec

Penny Market, Praha 6

Realizace rodinných domů v Otíně

Autosalon Škoda

Partneři